Om mig

Välkommen till Malin Flygare!

 

Jag erbjuder hästunderstödda pedagogiska insatser för dig/er i skolan

och omsorgen samt för privatpersoner. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, språkstörning eller psykosociala svårigheter. Verksamheten utgår från Hagby Gård i Söderköping.

 

Jag är utbildad grundskollärare, specialpedagog och OHI-certifierad genom den svenska organisationen för yrkesproffessionella som använder hästar i sin verksamhet inom hälsa, vård, omsorg och skola. OHI är en förkortning av Organisationen för hästunderstödda insatser.

 

Syftet med att använda hästar som resurs i mitt arbete är att umgänget med hästarna inspirerar till att utmana sig såväl socialt, kommunikativt som emotionellt. Styrkan ligger även i miljön som är strukturerad, autentisk och inte minst alternativ till skola, vård och omsorg. Detta främjar att prova sig själv i nya roller. Hästarna är ärliga och förlåtande och i deras miljö sker allt på riktigt!

 

Under handledning anpassas övningarna individuellt efter var och ens förmåga och målsättning. Jag väljer häst utifrån individens förutsättningar.

 

Jag har arbetat i drygt 20 år som lärare och specialpedagog med barn, ungdomar och vuxna. Mina hästkunskaper har jag från närmare 40 års erfarenhet med lektionshästar, egna hästar, foderhästar samt medryttarhästar. Jag har ridit på ridskolor både som barn och vuxen och "hängt" i flera privatstall genom åren.

 

 

Varför namnet Addequus?

Add betyder lägg till och Equus betyder häst och visar den specialisering jag valt inom min proffession som lärare och specialpedagog. Det finns lärda människor i hästvärlden som även använder ordet equus om hästens språk och kommunikation. Den betydelsen beskriver det centrala innehållet för hästunderstödd pedagogik som målgruppen tar sig an i samspelet med hästarna och mig. Hästar är enastående som pedagoger eftersom de ger omedelbar feedback! Min viktigaste uppgift är att välja rätt övningar utifrån en individuell målsättning och vara pedagogisk "equustolk" med specifik kunskap om olika inlärningssvårigheter.

Det finns gott om humor och glädje i denna träning och i lärandet!

Utbildning

 • Grundskollärarexamen Umeå Universitet 1993
 • Magisterprogram i Specialpedagogik Linköpings Universitet 2001
 • Djur i vård och socialt arbete 15 hp Malmö Högskola 2012
 • Användning av häst i vård och socialt arbete 15 hp Malmö Högskola 2013

 

OHI certifierad 2015

 

OHI är fullvärdig medlem i HETI, Federation of Horses in Education and Therapy International.

 

Kurser mm

 • Join Up - Hästhantering och kommunikation enligt Monty Roberts, Kursledare Ann Lindberg/Hästpedagogen Join Up-instruktör Skurup 2011
 • Hästpsykologi - Ann Lindberg/Hästpedagogen Skurup 2011
 • Join Up och lastning - Ann Lindberg/Hästpedagogen Söderköping 2011
 • Egenskaper hos terapihästen - Johanna Pechmann/Novalis Järna 2012
 • Fortsättningskurs Join Up/hästpsykologi - Ann Lindberg/Hästpedagogen Söderköping 2013
 • Autentisk kommunikation - Lina Zacha Söderköping 2014
 • Second Nordic Seminar on Equine Assisted Therapy Communication and Relations in Equine Assisted Therapy - Stockholm 2014
 • OHI utbildningsdag - Hästunderstödda insatser Göteborg 2015
 • Temadag - Verksamheter med hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och social omsorg- StiftelsenHippocampus Linköping 2015
 • Fortbildningsdag OHI - Från upplevelse till teori Falun 2016

Copyright © All Rights Reserved