Hästunderstödda insatser

 

Om hästunderstödda insatser

 

Människan har alltid levt nära djur och natur men många saknar idag den kontakten och intressesset ökar mer än någonsin, som rekreation och fritidssysselsättning men också inom vård, skola och social omsorg.

 

Forskning visar att kontakten med djur och natur minskar stress och ger fysisk och psykisk återhämtning. Miljön kring hästarna i stall och hage är strukturerad och förutsägbar vilket skapar trygghet. Hästarna stimulerar oss socialt, emotionellt och kommunikativt på ett naturligt och autentiskt sätt och är en inspiration till lärande och utveckling.

 

Hästunderstödda insatser är ett paraplybegrepp för strukturerade terapeutiska eller pedagogiska insatser där hästar ingår som resurs. I kontakten och samspelet med hästen inspireras människor till att lära sig mer om sig själva och sin omvärld.

Alla människor är inte djur- och naturintresserade och djurunderstödda insatser är inte framgångsrikt för alla men för många är det ett fantastiskt alternativ eller komplement till de traditionella verksamheter som finns.

 

Hos Addequus finns möjlighet att tillsammans med hästar och ridterapeut finna strategier och verktyg att närma sig livsmål, kunskapsmål och ökat välbefinnande. Min verksamhet är hästunderstödd pedagogik som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk funktionnedsättning, språkstörning eller psykosociala svårigheter.

 

Jag ger även kurser på förfrågan i hästhantering, hästens kommunikation och lärande samt i hästunderstödd pedagogik. Målgruppen är personal inom vård och omsorg, assistenter, pedagoger, föräldrar samt andra intresserade. Jag startade hösten 2015 kurs-/lägerverksamhet för barn och ungdomar. Kurserna är öppna för alla!

Copyright © All Rights Reserved